لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی بی ام و

بی ام و 328i

مشخصات فنی بی ام و 328i

BMW 328i

2012-2017
بی ام و 320i

مشخصات فنی بی ام و 320i

BMW 320i

2012-2017
بی ام و 535i

مشخصات فنی بی ام و 535i

BMW 535i

2009-2017
بی ام و X5 xDrive 3.5i

مشخصات فنی بی ام و X5 xDrive 3.5i

BMW X5 xDrive 3.5i

2014-2017
بی ام و X5 xDrive 50i

مشخصات فنی بی ام و X5 xDrive 50i

BMW X5 xDrive 50i

2014-2017
بی ام و 640i کروک

مشخصات فنی بی ام و 640i کروک

BMW 640i Convertible

2012-2017
بی ام و 523i

مشخصات فنی بی ام و 523i

BMW 523i

2009-2017
بی ام و X4 xDrive 28i

مشخصات فنی بی ام و X4 xDrive 28i

BMW X4 xDrive 28i

2014-2017
بی ام و 420i کوپه

مشخصات فنی بی ام و 420i کوپه

BMW 420i Coupe

2014-2017
بی ام و 428i کوپه

مشخصات فنی بی ام و 428i کوپه

BMW 428i Coupe

2014-2017
بی ام و 428i کروک

مشخصات فنی بی ام و 428i کروک

BMW 428i Convertible

2014-2017
بی ام و 420i کروک

مشخصات فنی بی ام و 420i کروک

BMW 420i Convertibel

2014-2017
بی ام و 428i گرن کوپه

مشخصات فنی بی ام و 428i گرن کوپه

BMW 428i Gran Coupe

2014-2017
بی ام و 420i گرن کوپه

مشخصات فنی بی ام و 420i گرن کوپه

BMW 420i Gran Coupe

2014-2017
بی ام و 328i گرن توریسمو

مشخصات فنی بی ام و 328i گرن توریسمو

BMW 328i Gran Turismo

2013-2017
بی ام و 320i گرن توریسمو

مشخصات فنی بی ام و 320i گرن توریسمو

BMW 320i Gran Turismo

2013-2017
بی ام و 118i

مشخصات فنی بی ام و 118i

BMW 118i

2004-2007
بی ام و 120i

مشخصات فنی بی ام و 120i

BMW 120i

2004-2007
بی ام و 118i

مشخصات فنی بی ام و 118i

BMW 118i

2008-2011
بی ام و 650i گرن کوپه

مشخصات فنی بی ام و 650i گرن کوپه

BMW 650i Gran Coupe

2012-2017