لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی چانگان

چانگان CS 35 مونتاژ

مشخصات فنی چانگان CS 35 مونتاژ

Changan CS 35 (CKD(

1394-1397
چانگان CS 35

مشخصات فنی چانگان CS 35

Changan CS 35


2015
چانگان ایدو

مشخصات فنی چانگان ایدو

Changan Eado


2015
چانگان ایدو

مشخصات فنی چانگان ایدو

Changan Eado


2017