لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی فیات

فیات سی ینا

مشخصات فنی فیات سی ینا

Fiat ُSiena

1388-1389
فیات 500

مشخصات فنی فیات 500

Fiat 500

2009-2016
فیات 500 کروک

مشخصات فنی فیات 500 کروک

Fiat 500 Convertible

2009-2016