لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی جیلی

جیلی امگرند RV 7 (اتوماتیک)

مشخصات فنی جیلی امگرند RV 7 (اتوماتیک)

Geely Emgrand RV-7 AT


2014
جیلی امگرند X7

مشخصات فنی جیلی امگرند X7

Geely Emgrand X7

2014-2015
جیلی امگرند 7 (اتوماتیک)

مشخصات فنی جیلی امگرند 7 (اتوماتیک)

Geely Emgrand 7 AT

2013-2015
جیلی امگرند 7

مشخصات فنی جیلی امگرند 7

Geely ٍEmgrand 7

2013-2015
جیلی جیلی GC6

مشخصات فنی جیلی جیلی GC6

Geely Geely GC6

1396-1397