لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی هوندا

هوندا CR V

مشخصات فنی هوندا CR V

Honda CR-V

2014-2017
هوندا سیتی

مشخصات فنی هوندا سیتی

Honda City

2013-2016
هوندا آکورد EX A

مشخصات فنی هوندا آکورد EX A

Honda Accord EX-A

2012-2015
هوندا آکورد EX B

مشخصات فنی هوندا آکورد EX B

Honda Accord EX-B

2012-2015
هوندا آکورد LX B

مشخصات فنی هوندا آکورد LX B

Honda Accord LX-B

2012-2015
هوندا سیویک EX

مشخصات فنی هوندا سیویک EX

Honda Civic EX

2012-2016
هوندا سیویک LX

مشخصات فنی هوندا سیویک LX

Honda Civic LX

2012-2016
هوندا اودیسه

مشخصات فنی هوندا اودیسه

Honda Odyssey

2011-2016