لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی هیوندای

هیوندای ورنا

مشخصات فنی هیوندای ورنا

Hyundai Verna

1383-1389
هیوندای آوانته

مشخصات فنی هیوندای آوانته

Hyundai Avante

1384-1391
هیوندای کوپه

مشخصات فنی هیوندای کوپه

Hyundai Coupe

2007-2009
هیوندای سوناتا

مشخصات فنی هیوندای سوناتا

Hyundai Sonata

2004-2008
هیوندای سوناتا

مشخصات فنی هیوندای سوناتا

Hyundai Sonata

2008-2009
هیوندای سوناتا

مشخصات فنی هیوندای سوناتا

Hyundai Sonata

2009-2014
هیوندای سوناتا

مشخصات فنی هیوندای سوناتا

Hyundai Sonata

2009-2014
هیوندای سوناتا LF

مشخصات فنی هیوندای سوناتا LF

Hyundai Sonata LF

2014-2016
هیوندای آزرا

مشخصات فنی هیوندای آزرا

Hyundai Azera

2005-2011
هیوندای گرنجور

مشخصات فنی هیوندای گرنجور

Hyundai Grandeur

2012-2016
هیوندای i20

مشخصات فنی هیوندای i20

Hyundai i20

2009-2012
هیوندای i20

مشخصات فنی هیوندای i20

Hyundai i20

2012-2014
هیوندای i30

مشخصات فنی هیوندای i30

Hyundai i30

2007-2011
هیوندای i30

مشخصات فنی هیوندای i30

Hyundai i30

2012-2016
هیوندای جنسیس

مشخصات فنی هیوندای جنسیس

Hyundai Genesis

2008-2014
هیوندای جنسیس

مشخصات فنی هیوندای جنسیس

Hyundai Genesis

2008-2014
هیوندای جنسیس کوپه

مشخصات فنی هیوندای جنسیس کوپه

Hyundai Genesis Coupe

2008-2013
هیوندای جنسیس کوپه

مشخصات فنی هیوندای جنسیس کوپه

Hyundai Genesis Coupe

2013-2016
هیوندای ولوستر

مشخصات فنی هیوندای ولوستر

Hyundai Veloster

2011-2016
هیوندای اکسنت

مشخصات فنی هیوندای اکسنت

Hyundai Accent

2011-2016