لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی اینفینیتی

اینفینیتی EX

مشخصات فنی اینفینیتی EX

Infiniti EX

2007-2013
اینفینیتی FX

مشخصات فنی اینفینیتی FX

Infiniti FX

2002-2017
اینفینیتی Q60 کوپه

مشخصات فنی اینفینیتی Q60 کوپه

Infiniti Q50 Coupe

2014-2018
اینفینیتی M سدان

مشخصات فنی اینفینیتی M سدان

Infiniti M Sedan

2002-2013