لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کیا اپتیما

کیا اپتیما

مشخصات فنی کیا اپتیما

Kia Optima

2008-2010
کیا اپتیما

مشخصات فنی کیا اپتیما

Kia Optima

2010-2018
کیا اپتیما

مشخصات فنی کیا اپتیما

Kia Optima

2016-2018