لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی لیفان

لیفان X50

مشخصات فنی لیفان X50

Lifan X50

1394-1396
لیفان 620 1.6

مشخصات فنی لیفان 620 1.6

Lifan 620 - 1.6

1389-1395
لیفان 620 1.8

مشخصات فنی لیفان 620 1.8

Lifan 620 - 1.8

1389-1395
لیفان 520i

مشخصات فنی لیفان 520i

Lifan 520i

1387-1391
لیفان X60

مشخصات فنی لیفان X60

Lifan X60

1391-1397
لیفان 520

مشخصات فنی لیفان 520

Lifan 520

1387-1389
لیفان 820

مشخصات فنی لیفان 820

Lifan 820

1395-1397
لیفان X60 اتوماتیک

مشخصات فنی لیفان X60 اتوماتیک

Lifan X60 Automatic

1395-1397
لیفان X50 اتوماتیک

مشخصات فنی لیفان X50 اتوماتیک

Lifan X50 Automatic

1394-1396