لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی مزدا

مزدا 3 جدید تیپ 3

مشخصات فنی مزدا 3 جدید تیپ 3

Mazda type3 - new3

1389-1397
مزدا 3 جدید تیپ 2

مشخصات فنی مزدا 3 جدید تیپ 2

Mazda type2 - new3

1389-1396
مزدا 3 جدید تیپ 1

مشخصات فنی مزدا 3 جدید تیپ 1

Mazda type1 - new3

1389-1396
مزدا 2 مونتاژ

مشخصات فنی مزدا 2 مونتاژ

Mazda 2 CKD

1390-1392
مزدا 3 جدید تیپ 4

مشخصات فنی مزدا 3 جدید تیپ 4

Mazda type4 - new3

1389-1397
مزدا 3 تیپ 3

مشخصات فنی مزدا 3 تیپ 3

Mazda type3 - 3

1386-1389
مزدا 3 تیپ 2

مشخصات فنی مزدا 3 تیپ 2

Mazda type2 - 3

1386-1389
مزدا 3 تیپ 1

مشخصات فنی مزدا 3 تیپ 1

Mazda type1 - 3

1386-1389
مزدا وانت B2000 دوکابین

مشخصات فنی مزدا وانت B2000 دوکابین

Mazda Pickup B2000 Double Cabin

1381-1395
مزدا وانت B2000 تک کابین

مشخصات فنی مزدا وانت B2000 تک کابین

Mazda Pickup B2000 Single Cabin

1363-1395
مزدا 3 جدید هاچ بک

مشخصات فنی مزدا 3 جدید هاچ بک

Mazda 3new Hatchback

1389-1391
مزدا 323

مشخصات فنی مزدا 323

Mazda 323

1378-1386
مزدا 323

مشخصات فنی مزدا 323

Mazda 323

1378-1386
مزدا 6

مشخصات فنی مزدا 6

Mazda 6


2018