لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی پونتیاک

پونتیاک آزتک

مشخصات فنی پونتیاک آزتک

Pontiac Aztek

2000-2005
پونتیاک GTO کوپه

مشخصات فنی پونتیاک GTO کوپه

Pontiac GTO Coupe

2004-2006