لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی پورشه

پورشه 911 کررا

مشخصات فنی پورشه 911 کررا

Porsche 911Carrera

2012-2018
پورشه 911 کررا

مشخصات فنی پورشه 911 کررا

Porsche 911Carrera

2008-2012
پورشه 911 کررا S

مشخصات فنی پورشه 911 کررا S

Porsche 911Carrera S

2012-2017
پورشه 911 کررا S کروک

مشخصات فنی پورشه 911 کررا S کروک

Porsche 911Carrera S Cabriolet

2012-2015
پورشه 911 کررا کروک

مشخصات فنی پورشه 911 کررا کروک

Porsche 911Carrera Cabriolet

2012-2015
پورشه 911 کررا کروک

مشخصات فنی پورشه 911 کررا کروک

Porsche 911Carrera Cabriolet

2008-2011
پورشه پانامرا

مشخصات فنی پورشه پانامرا

Porsche Panamera

2009-2013
پورشه پانامرا 4s

مشخصات فنی پورشه پانامرا 4s

Porsche Panamer 4s

2009-2013
پورشه پانامرا توربو

مشخصات فنی پورشه پانامرا توربو

Porsche Panamera Turbo

2009-2013
پورشه کاین

مشخصات فنی پورشه کاین

Porsche Cayenne

2011-2015
پورشه کاین توربو S

مشخصات فنی پورشه کاین توربو S

Porsche Cayenne Turbo S

2013-2015
پورشه کیمن S

مشخصات فنی پورشه کیمن S

Porsche Cayman S

2009-2012
پورشه ماکان

مشخصات فنی پورشه ماکان

Porsche Macan

2014-2017
پورشه کاین

مشخصات فنی پورشه کاین

Porsche Cayenne

2008-2010
پورشه کاین توربو

مشخصات فنی پورشه کاین توربو

Porsche Cayenne Turbo

2011-2015
پورشه باکستر

مشخصات فنی پورشه باکستر

Porsche Boxster

2010-2013
پورشه کاین S

مشخصات فنی پورشه کاین S

Porsche Cayenne S

2010-2014
پورشه کاین GTS

مشخصات فنی پورشه کاین GTS

Porsche Cayenne GTS

2012-2014
پورشه 718 باکستر

مشخصات فنی پورشه 718 باکستر

Porsche 718 Boxster

2016-2017
پورشه 718 باکستر S

مشخصات فنی پورشه 718 باکستر S

Porsche Boxster 718 S

2016-2017