لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی پراید

پراید 131EX

مشخصات فنی پراید 131EX

Pride 131EX

1391-1392
پراید 131LE

مشخصات فنی پراید 131LE

Pride 131LE


1392
پراید 131SE

مشخصات فنی پراید 131SE

Pride 131SE

1391-1397
پراید 131SL

مشخصات فنی پراید 131SL

Pride 131SL

1390-1391
پراید 131SX

مشخصات فنی پراید 131SX

Pride 131SX

1390-1397
پراید 131TL

مشخصات فنی پراید 131TL

Pride 131TL

1392-1394
پراید 111EX

مشخصات فنی پراید 111EX

Pride 111EX

1391-1393
پراید 111LX

مشخصات فنی پراید 111LX

Pride 111LX

1390-1391
پراید 111SE

مشخصات فنی پراید 111SE

Pride 111SE

1392-1397
پراید 111SL

مشخصات فنی پراید 111SL

Pride 111SL

1389-1391
پراید 111SX

مشخصات فنی پراید 111SX

Pride 111SX

1388-1397
پراید 132EX

مشخصات فنی پراید 132EX

Pride 132EX


1392
پراید 132LE

مشخصات فنی پراید 132LE

Pride 132LE


1392
پراید 132SE

مشخصات فنی پراید 132SE

Pride 132SE

1393-1397
پراید 132SL

مشخصات فنی پراید 132SL

Pride 132SL

1388-1390
پراید 132SX

مشخصات فنی پراید 132SX

Pride 132SX

1389-1396
پراید 132TL

مشخصات فنی پراید 132TL

Pride 132TL

1388-1391
پراید 132

مشخصات فنی پراید 132

Pride 132

1387-1390
پراید 141SE

مشخصات فنی پراید 141SE

Pride 141SE

1393-1394
پراید 141SL

مشخصات فنی پراید 141SL

Pride 141SL

1389-1391