لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی سمند

سمند LX EF7

مشخصات فنی سمند LX EF7

Samand LX EF7

1389-1397
سمند سورن ELX EF7

مشخصات فنی سمند سورن ELX EF7

Samand Soren ELX EF7

1390-1397
سمند X7

مشخصات فنی سمند X7

Samand X7

1381-1386
سمند LX

مشخصات فنی سمند LX

Samand LX

1383-1397
سمند LX دوگانه سوز

مشخصات فنی سمند LX دوگانه سوز

Samand LX CNG

1388-1397
سمند SE

مشخصات فنی سمند SE

Samand SE

1389-1396
سمند سورن ELX

مشخصات فنی سمند سورن ELX

Samand Soren ELX

1390-1397
سمند سورنTU5

مشخصات فنی سمند سورنTU5

Samand Soren TU5

1387-1396
سمند سورن

مشخصات فنی سمند سورن

Samand Soren

1387-1397
سمند LX TU5

مشخصات فنی سمند LX TU5

Samand LX TU5

1383-1397
سمند سریر

مشخصات فنی سمند سریر

Samand Sarir

1386-1388
سمند سورن توربو شارژ

مشخصات فنی سمند سورن توربو شارژ

Samand Soren Turbochareg

1395-1397
سمند LX EF7 پایه گازسوز

مشخصات فنی سمند LX EF7 پایه گازسوز

Samand LX EF7

1386-1397
سمند سورن توربو شارژ

مشخصات فنی سمند سورن توربو شارژ

Samand Soren Turbochareg


1397