لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی سانگ یانگ

سانگ یانگ اکتیون اسپرت

مشخصات فنی سانگ یانگ اکتیون اسپرت

SsangYong Actyon Sport

2013-2016
سانگ یانگ کایرون

مشخصات فنی سانگ یانگ کایرون

SsangYong Kyron

2005-2016
سانگ یانگ رکستون

مشخصات فنی سانگ یانگ رکستون

SsangYong Rexton

2006-2016
سانگ یانگ نیو کوراندو

مشخصات فنی سانگ یانگ نیو کوراندو

SsangYong New Korando

2013-2016
سانگ یانگ اکتیون

مشخصات فنی سانگ یانگ اکتیون

SsangYong Actyon

2006-2013
سانگ یانگ نیو اکتیون

مشخصات فنی سانگ یانگ نیو اکتیون

SsangYong New Actyon

2013-2016
سانگ یانگ کوراندو 3200

مشخصات فنی سانگ یانگ کوراندو
3200

SsangYong Korando 3200

1384-1387
سانگ یانگ کوراندو 2300

مشخصات فنی سانگ یانگ کوراندو
2300

SsangYong Korando 2300

1384-1387
سانگ یانگ تیوولی

مشخصات فنی سانگ یانگ تیوولی

SsangYong Tivoli

2015-2018
سانگ یانگ چیرمن 600S

مشخصات فنی سانگ یانگ چیرمن 600S

SsangYong Chairman 600S

1384-1389
سانگ یانگ چیرمن 500S

مشخصات فنی سانگ یانگ چیرمن 500S

SsangYong Chairman 500S

1384-1389
سانگ یانگ موسو 3200

مشخصات فنی سانگ یانگ موسو
3200

SsangYong Musso 3200

1382-1388
سانگ یانگ موسو اسپرت

مشخصات فنی سانگ یانگ موسو اسپرت

SsangYong Musso sport


2018