لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی سوزوکی

سوزوکی کیزاشی

مشخصات فنی سوزوکی کیزاشی

Suzuki Kizashi

2012-2015
سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1385-1389
سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.0 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1385-1389
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1389-1397
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.4 (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.0 CKD

1389-1397
سوزوکی گرند ویتارا 2.0

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.0

Suzuki Grand Vitara 2.0

2005-2008
سوزوکی گرند ویتارا 2.0

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.0

Suzuki Grand Vitara 2.0

2005-2008
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.4 Face lift (CKD)

1396-1397
سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

مشخصات فنی سوزوکی گرند ویتارا 2.4 فیس لیفت (مونتاژ)

Suzuki Grand Vitara 2.4 Face lift (CKD)

1396-1397
سوزوکی ویتارا

مشخصات فنی سوزوکی ویتارا

Suzuki Vitara


2018
سوزوکی سیاز

مشخصات فنی سوزوکی سیاز

Suzuki Ciaz

2014-2018
سوزوکی سویفت

مشخصات فنی سوزوکی سویفت

Suzuki Swift

2017-2018
سوزوکی دیزایر

مشخصات فنی سوزوکی دیزایر

Suzuki Dzire

2017-2018
سوزوکی ایگنیس

مشخصات فنی سوزوکی ایگنیس

Suzuki Ignis

2016-2019
سوزوکی جیمنی

مشخصات فنی سوزوکی جیمنی

Suzuki Jimny


2018
سوزوکی اس ایکس 4 کراس

مشخصات فنی سوزوکی اس ایکس 4 کراس

Suzuki SX4

2016-2018