لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی تیبا

تیبا EX

مشخصات فنی تیبا EX

Tiba EX

1389-1397
تیبا SX

مشخصات فنی تیبا SX

Tiba SX

1389-1397
تیبا دو گانه سوز

مشخصات فنی تیبا دو گانه سوز

Tiba CNG

1389-1397
تیبا 2 هاچ بک

مشخصات فنی تیبا 2 هاچ بک

Tiba 2 Hatch back

1389-1397