لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی ولوو

ولوو V40

مشخصات فنی ولوو V40

Volvo V40

2012-2016
ولوو C70 کروک

مشخصات فنی ولوو C70 کروک

Volvo C70 Convertible

2005-2013
ولوو XC60

مشخصات فنی ولوو XC60

Volvo XC60

2008-2016
ولوو C30

مشخصات فنی ولوو C30

Volvo C30

2009-2014
ولوو V40 R Design

مشخصات فنی ولوو V40 R Design

Volvo V40 R-Design

2012-2016
ولوو XC90

مشخصات فنی ولوو XC90

Volvo XC90

2014-2016