لطفا منتظر بمانید...
ترکیه
6
-
410
2000
دنده ای
16
2
-
-
600
-
دیزلی
ABS, ASR
7385
18000
6200
2500
3195
یورو2
-

مقایسه فنی