لطفا منتظر بمانید...
0
ایران
1
199
14/5
15/27
دنده ای
5
-
120
9
2/76
بنزینی
-
124
2120
840
1120
-
یورو3
تک سیلندر، چهار زمانه، کلاچ چند صفحه ای غوطه ور در روغن، سیستم خنک کننده روغن خنک، استارتر الکتریکی و هندل، سیستم جرقه زن CDI ، دورسنج : دیجیتال، سرعت سنج : دیجیتال ، مسافت سنج : دیجیتال ، تعلیق جلو : کمک دوشاخ تلسکوپی وارونه، تعلیق عقب : کمک فنر تکی (monoshock) ، ترمز جلو : دیسک 240 میلیمتری سیلندر ترمز دو پیستونی، ترمز عقب : دیسک 130 میلیمتری سیلندر ترمز تک پیستونی،

مقایسه فنی