لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی آپرلیا

آپرلیا RSV 4 FACTORY 1000

مشخصات فنی آپرلیا RSV 4 FACTORY 1000

Aprilia RSV 4 FACTORY 1000


2014
آپرلیا RSV 4 R 1000

مشخصات فنی آپرلیا RSV 4 R 1000

Aprilia RSV 4 R 1000


2014
آپرلیا شیور 750

مشخصات فنی آپرلیا شیور 750

Aprilia SHIVER 750


2013