لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی باجاج

باجاج اونجر 220

مشخصات فنی باجاج اونجر 220

Bajaj Avenger 220


2014
باجاج بوکسر 125

مشخصات فنی باجاج بوکسر 125

Bajaj Boxer 125

باجاج بوکسر 150

مشخصات فنی باجاج بوکسر 150

Bajaj Boxer 150

باجاج پالس 135

مشخصات فنی باجاج پالس 135

Bajaj Pulse 135

باجاج پالس 180

مشخصات فنی باجاج پالس 180

Bajaj Pulse 180


2009
باجاج پالس 200

مشخصات فنی باجاج پالس 200

Bajaj Pulse 200

باجاج پالس 220

مشخصات فنی باجاج پالس 220

Bajaj Pulse 220


2013
باجاج پالس 200NS

مشخصات فنی باجاج پالس 200NS

Bajaj Pulse 200NS


2012
باجاج پالس 180UG4

مشخصات فنی باجاج پالس 180UG4

Bajaj Pulse 180UG4

باجاج پلاتینا 125

مشخصات فنی باجاج پلاتینا 125

Bajaj Platina 125

باجاج دیسکاور 125

مشخصات فنی باجاج دیسکاور 125

Bajaj Discover 125

باجاج پالس ای اس 150

مشخصات فنی باجاج پالس ای اس 150

Bajaj Puls AS 150

باجاج پالس ای اس 200

مشخصات فنی باجاج پالس ای اس 200

Bajaj Puls AS 200

باجاج پالس 200RS

مشخصات فنی باجاج پالس 200RS

Bajaj Pulse 200RS


1397