لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کاوازاکی

کاوازاکی Ninja ZX 10R ABS

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja ZX 10R ABS

Kawasaki Ninja ZX-10R ABS


2014
کاوازاکی Ninja ZX 10R 30th Anniversary

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja ZX 10R 30th Anniversary

Kawasaki Ninja ZX-10R 30th Anniversary


2015
کاوازاکی Ninja ZX 14R ABS

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja ZX 14R ABS

Kawasaki Ninja ZX-14R ABS


2014
کاوازاکی Ninja ZX 14R Special Edition

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja ZX 14R Special Edition

Kawasaki Ninja ZX-14R Special Edition


2015
کاوازاکی Ninja H2 1000 ABS

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja H2 1000 ABS

Kawasaki Ninja H2 1000 ABS


2015
کاوازاکی VULCAN 1700 Vaquero ABS

مشخصات فنی کاوازاکی VULCAN 1700 Vaquero ABS

Kawasaki VULCAN 1700 Vaquero ABS


2015
کاوازاکی Ninja 300

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja 300

Kawasaki Ninja 300


2015
کاوازاکی Ninja ZX 6R ABS SE

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja ZX 6R ABS SE

Kawasaki Ninja ZX-6R ABS SE


2014
کاوازاکی Ninja ZX 6R 30th Anniversary

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja ZX 6R 30th Anniversary

Kawasaki Ninja ZX-6R 30th Anniversary


2015
کاوازاکی Z 1000 ABS

مشخصات فنی کاوازاکی Z 1000 ABS

Kawasaki Z 1000 ABS


2015
کاوازاکی Ninja Z 1000SX ABS

مشخصات فنی کاوازاکی Ninja Z 1000SX ABS

Kawasaki Ninja Z 1000SX ABS


2015
کاوازاکی KLE 1000 Versys

مشخصات فنی کاوازاکی KLE 1000 Versys

Kawasaki KLE 1000 Versys


2015
کاوازاکی VULCAN 900 Custom SE

مشخصات فنی کاوازاکی VULCAN 900 Custom SE

Kawasaki VULCAN 900 Custom SE


2013
کاوازاکی KLX 150

مشخصات فنی کاوازاکی KLX 150

Kawasaki KLX 150

کاوازاکی KLX 250

مشخصات فنی کاوازاکی KLX 250

Kawasaki KLX 250

کاوازاکی KLX 450R

مشخصات فنی کاوازاکی KLX 450R

Kawasaki KLX 450R

کاوازاکی Z 250

مشخصات فنی کاوازاکی Z 250

Kawasaki Z 250

کاوازاکی KX 85 II

مشخصات فنی کاوازاکی KX 85 II

Kawasaki KX 85-II

کاوازاکی KX 450F

مشخصات فنی کاوازاکی KX 450F

Kawasaki KX 450F

کاوازاکی KX 250F

مشخصات فنی کاوازاکی KX 250F

Kawasaki KX 250F