لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کی تی ام

کی تی ام 1190 RC8 R

مشخصات فنی کی تی ام 1190 RC8 R

KTM 1190 RC8 R


2015
کی تی ام RC 200

مشخصات فنی کی تی ام RC 200

KTM RC 200


2014
کی تی ام Duke Super R 1290

مشخصات فنی کی تی ام Duke Super R 1290

KTM Duke Super R 1290


2014
کی تی ام Duke 200

مشخصات فنی کی تی ام Duke 200

KTM Duke 200


2014
کی تی ام RC 250 ABS

مشخصات فنی کی تی ام RC 250 ABS

KTM RC 250 ABS


2014
کی تی ام DUKE 390 ABS

مشخصات فنی کی تی ام DUKE 390 ABS

KTM DUKE 390 ABS


2014
کی تی ام Duke 250

مشخصات فنی کی تی ام Duke 250

KTM Duke 250


2014
کی تی ام Duke 125

مشخصات فنی کی تی ام Duke 125

KTM Duke 125


2014
کی تی ام EXC 250 SIX DAYS

مشخصات فنی کی تی ام EXC 250 SIX DAYS

KTM EXC 250 SIX DAYS


2014
کی تی ام EXC-F 500

مشخصات فنی کی تی ام EXC-F 500

KTM EXC-F 500


2014
کی تی ام EXC-F 250

مشخصات فنی کی تی ام EXC-F 250

KTM EXC-F 250


2014
کی تی ام Adventure 1190 R

مشخصات فنی کی تی ام Adventure 1190 R

KTM Adventure 1190 R


2015
کی تی ام SX-F 250

مشخصات فنی کی تی ام SX-F 250

KTM SX-F 250


2015
کی تی ام SX-F 350

مشخصات فنی کی تی ام SX-F 350

KTM SX-F 350


2015
کی تی ام SX-F 450

مشخصات فنی کی تی ام SX-F 450

KTM SX-F 450


2014