لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی ام وی آگوستا

ام وی آگوستا F4 1000 RR

مشخصات فنی ام وی آگوستا F4 1000 RR

MV Agusta F4 1000 RR


2014
ام وی آگوستا F4 1000 R

مشخصات فنی ام وی آگوستا F4 1000 R

MV Agusta F4 1000 R


2014
ام وی آگوستا F4 1000

مشخصات فنی ام وی آگوستا F4 1000

MV Agusta F4 1000


2014
ام وی آگوستا F3 800

مشخصات فنی ام وی آگوستا F3 800

MV Agusta F3 800


2014
ام وی آگوستا F3 675

مشخصات فنی ام وی آگوستا F3 675

MV Agusta F3 675


2014
ام وی آگوستا Riavale 800

مشخصات فنی ام وی آگوستا Riavale 800

MV Agusta Riavale 800


2014
ام وی آگوستا Brutale 1090

مشخصات فنی ام وی آگوستا Brutale 1090

MV Agusta Brutale 1090


2014
ام وی آگوستا Brutale 800

مشخصات فنی ام وی آگوستا Brutale 800

MV Agusta Brutale 800


2014
ام وی آگوستا Stradale 800

مشخصات فنی ام وی آگوستا Stradale 800

MV Agusta Stradale 800


2014