لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس

پاسارگاد سیکلت فارس آشیل DY125

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس آشیل DY125

Pasargad cycle Ashil DY125

پاسارگاد سیکلت فارس آشیل CDI 125

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس آشیل CDI 125

Pasargad cycle Ashil CDI 125

پاسارگاد سیکلت فارس آشیل 150 اسپرت

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس آشیل 150 اسپرت

Pasargad cycle Ashil 150 Sport

پاسارگاد سیکلت فارس برمودا CDI 200

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس برمودا CDI 200

Pasargad cycle Bermoda CDI 200

پاسارگاد سیکلت فارس برمودا CDI 125

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس برمودا CDI 125

Pasargad cycle Bermoda CDI 125

پاسارگاد سیکلت فارس برمودا DY 150 ST

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس برمودا DY 150 ST

Pasargad cycle Bermoda DY 150 ST

پاسارگاد سیکلت فارس برمودا DY 150

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس برمودا DY 150

Pasargad cycle Bermoda DY 150

پاسارگاد سیکلت فارس رپیدو CDI 125

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس رپیدو CDI 125

Pasargad cycle Rapido CDI 125

پاسارگاد سیکلت فارس اسکوتر 150

مشخصات فنی پاسارگاد سیکلت فارس اسکوتر 150

Pasargad cycle Scooter 150